Pomagam w tworzeniu identyfikacji wizualnej, budowaniu świadomego wizerunku i marki osobistej, a w konsekwencji skutecznej autoprezentacji. Wieloletnie doświadczenie z zakresu marketingu i fotografii pozwalają mi łączyć te funkcje, które przeplatają się wzajemnie i są ze sobą ściśle połączone.

Praca ze mną to proces, podczas którego szczegółowo zaplanujemy założenia i cele dotyczące Twojej marki osobistej i jej prezentacji oraz sposobów komunikacji.

Swoją pracą szerzę światopogląd, że właściwa autoprezentacja wzmacnia przede wszystkim emocję zaufania – jedną z podstawowych więzi międzyludzkich i absolutny fundament pozwalający na budowanie relacji z odbiorcą.
Wierzę, że zaufanie buduje się swoim wizerunkiem i swojej roli upatruję właśnie w procesie budowania profesjonalnego wizerunku i marki osobistej.

Pracuję z ludźmi biznesu, przedstawicielami różnych branż, liderami, przedsiębiorcami, menedżerami, profesjonalistami, indywidualistami, twórcami i artystami, całymi zespołami, grupami i indywidualnymi osobami znajdującymi się na różnym etapie zawodowym.

Zapraszam

Iza  Faber