Blog

Zaczynaj od marzeń. Wizja, misja i cele.

relacja z warsztatów skutecznej komunikacji-6495
FOTOGRAFIA BIZNESOWA / FOTOGRAFIA REKLAMOWA

Zaczynaj od marzeń. Wizja, misja i cele.

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Wizja przede wszystkim.

Zacznij od marzeń!


Tak, dokładnie! Każda wielka podróż zaczyna się od przekroczenia progu własnego domu. Swój biznes zacznij od marzeń.

 

Brak wizji swojego rozwoju zawodowego do chaotyczne miotanie się w kółko, zwieńczone brakiem motywacji,  wypaleniem zawodowym i permanentną nienawiścią: do klientów, do pracy, do branży, do świata i wreszcie – do siebie.

Wizja firmy to Twoje marzenie, Twój obraz tego, gdzie chcesz zabrać swój biznes. Wizja może być dalekosiężna. W wizji się nie ograniczaj. Pozwól popłynąć swojej wyobraźni.

Wizja powinna bazować na emocjach, pobudzać kreatywność oraz stanowić bodziec do osiągnięcia wyznaczonych celów, odwoływać się do wyobraźni.

Istota wizji polega na wskazywaniu kierunków,ale nie ich granic!

Jak zatem stworzyć dobrą wizję firmy?

 • Wizja ma wyznaczyć kierunek i dotyczyć przyszłość
 • Wizja ma wyrażać marzenia i dążenia
 • Jej proces realizowania ma być dla Ciebie wiarygodny
 • Powinna być osadzona w czasie.

Przykłady wizji

Avon:

„Naszą Wizją jest, by być firmą, która najlepiej rozumie i zaspokaja potrzeby kobiet na całym Świecie w zakresie produktu, obsługi i samorealizacji”.

Stowarzyszenie Europe4Youth:

„Wizja Stowarzyszenia Europe4Youth to Europejskie społeczeństwo obywatelskie oparte na świadomej partycypacji młodych ludzi w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

Chcemy by nasze społeczeństwo złożone było z aktywnych, samoświadomych i samoorganizujących się obywateli. Dlatego bierzemy udział w dialogu strukturalnym na poziomie krajowym i europejskim, organizujemy spotkania mające na celu ukształtowanie w młodzieży odpowiednich postaw, aktywizujące i uczulające na problemy społeczne i polityczne jednoczącej się Europy”.

Misja czyli moje dlaczego i po co

„Kto nie wie, do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry” Seneka 

sesja-fotograficzna-ubran

Bez odpowiednio zdefiniowanej misji trudno będzie Ci określić cele i  zakres działania. 

Misja powinna być:

 • zwięzła:
 • wiarygodna/prawdziwa (możliwa do osiągnięcia),
 • odnosić się do wartości
 • wskazywać kierunek działania
 • definiować zakres działań

 

Przykłady misji

Fundacja Ronalda McDonalda:

„Tworzenie, wspieranie i realizacja programów, które pomagają dzieciom żyć w zdrowiu i pomyślności”.

Energa:

„Poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów”

Misja i wizja firmy uzupełniają się wzajemnie, stanowiąc całość, na której opiera się kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. 

Cel. Sięgaj po marzenia!

To najważniejsza rzecz, na której chcesz się skupić, i którą chcesz osiągnąć w określonym czasie. Cel wynika z wizji, sposób jego realizacji określa misja.  

Warto sięgnąć po klasyczną metodę SMART, która pomoże Ci nadać im konkretny kształt. Cel powinien być: 

 • Specific / konkretny, sprecyzowany – jednoznacznie i prosto zapisany, ale jednocześnie szczegółowo

Measurable / mierzalny – cel musi być mierzalny, aby nim zarządzać i móc stwierdzić, czy został zrealizowany i w jakim stopniu

 • Achievable / osiągalny – muszę mieć pewność, że cel przy posiadanych zasobach (czas, finanse, ludzie, wiedza, etc.) jest realny do wykonania
 • Relevant / istotny – skutek realizacji celu wprowadzi ważną zmianę, co motywuje, determinuje i działa na ambicję – muszę czuć, że realizacja celu to ważna i potrzeba rzecz
 • Time-defined / określony w czasie – muszę określić, na kiedy mam wykonać zadania, z jaką częstotliwością i na kiedy mają być gotowe poszczególne etapy realizacji celu

Dopiero tak określony cel będziesz w stanie zobaczyć i ujrzeć sposób jego realizacji. 

Wyznacz jeden duży cel na rok, a potem podziel go na cztery mniejsze, które zrealizujesz w przedziałach kwartalnych. Jeżeli jest taka potrzeba, to określ poszczególne kroki jako mniejsze cele np tygodniowe, które będą zbliżać Cię do osiągnięcia celu głównego. 

Cele wypływają z wizji. Misja pokazuje jak i dlaczego chcemy je osiągać.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zostaw tutaj swoje przemyślenia

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *