Badanie grupy docelowej i intepretowanie wyników oraz ich zastosowanie w budowaniu strategii