Badanie grupy docelowej i interpretowanie wyników oraz ich zastosowanie w budowaniu strategii